Reddit票选出TOP100部史上最佳恐怖片电影合集

“恐怖片”是以制造恐怖为目的的一种影片。故事内容荒诞离奇,引起恐怖。如描写鬼怪作祟,描写凶猛动物噬人等,摄影技术的发展提供了更有利于表现恐怖画面的条件,一些渲染地震以及核战争等的所谓灾难片也属此类。

恐怖片实际上是最贴近电影艺术特性的样式。因为电影需要制造悬念,只有悬念才能使观众产生强烈的期待。恐怖片往往意图引起观众的恐惧、害怕、不安、惶恐等原始的负面情绪,通过宣泄这些情绪令观众得到娱乐体验。恐怖片中往往会出现令人恐惧或恶心的怪物、邪恶的动物或人类、超自然的鬼怪等形象。

[资源名称]:恐怖片100部电影合集
[作品类型]:恐怖片
[上映年份]:根据下方显示
[影片导演]:未知
[资源状态]:高清版/超清版
[资源格式]:MKV/MP4
[语言字幕]:国语
[资源大小]:几百GB左右
[存储方式]:阿里云盘
[推荐级别]:五颗星
[官网地址]:麦克周mcchou.com
[发布日期]:2022-06-23

电影目录:

No.01|怪形.1982.中字.1080p

No.02|异形.1979.导剪版.中字.1080p

No.03|遗传厄运.2018.中字.1080p

No.04|惊声尖叫.25周年修复版.1996.中字.1080p

No.05|闪灵.导剪版.1980.中字.1080p

No.06|女巫.2015.中字.1080p

No.07|月光光心慌慌.中字.1978.720p

No.08|驱魔人.1973.导剪版.中字.1080p

No.09|仲夏夜惊魂.导剪版.中字.2019.1080p

No.100|鬼遮眼.2013.中字.1080p

No.10|沉默的羔羊.1991.中字.1080p

No.11|黑暗侵袭1.2005.中字.1080p

No.12|猛鬼街1.1984.中字.1080p

No.13|林中小屋.2012.中字.1080p

No.14|德州电锯杀人狂.1974.中字.2160p

No.15|养鬼吃人1.1987.中字

No.16|女巫布莱尔.1999.中字.1080p

No.17|惊变28天.2002.中字.1080p

No.18|逃出绝命镇.2017.中字.1080p

No.19|鬼玩人1.1981.中字.1080p

No.20|它在身后.2014.中字.1080p

No.21|鬼玩人2.重制版.1987.中字.1080p

No.22|电锯惊魂1.2004.中字.1080p

No.23|惊魂记1960.中字.1080p

No.24|变蝇人.1986.中字.1080p

No.25|糖果人.2021.中字.1080p

No.26|大白鲨.1975.中字.1080p

No.27|七宗罪.1995.中字.1080p

No.28|僵尸肖恩.中字.1080p

No.29|异形2.1986.中字.1080p

No.30|釜山行.2016.中字.1080p

No.31|午夜凶铃(美版).2002.中字.1080p

No.32|黑洞表面.1997.中字.2160p

No.33|罗斯玛丽的婴儿.1968.中字.1080p

No.34|别惹小孩.2008.中字.720p

No.35|死亡录像.2007.中字.720p

No.36|阴风阵阵.1977.中字.1080p

No.37|活死人之夜.1968.中字.1080p

No.38|灯塔.2019.中字.1080p

No.39|魔女嘉莉.2013.中字.1080p

No.40|潘神的迷宫.2006.中字.1080p

No.41|招魂2013.中字.1080p

No.42|险恶1.2012.中字.1080p

No.43|活死人黎明.导剪版.2004.中字.1080p

No.44|迷雾.2007.中字.1080p

No.45|吸血鬼生活.2014.中字.1080p

No.46|美国狼人在伦敦.1981.中字.1080p

No.47|双宝斗恶魔.2010.中字.1080p

No.48|黑色圣诞节.1974.中字.1080p

No.49|鬼玩人.未删减.2013.中字.1080p

No.50|生人勿进.2008.中字.1080p

No.51|你是下一个.2011.中字.1024P

No.52|活跳尸.1985.中字.1080p

No.53|鬼书.中字.2014.1080p

No.54|危情十日.1990.中字.1080p双语

No.55|无名女尸.2016.中字.1080p

No.56|灵动 鬼影实录.2007.中字.1080p

No.57|黑森灵.2017.中字.1080p

No.58|异教徒.1973.中字.1080p

No.59|美国精神病人.2000.中字.2160p

No.60|小丑回魂.2017.中字.1080p

No.61|切肤之爱.1999.中字.1080p

No.62|潜伏.2010.中字.1080p

No.63|殉难者.2008.中字.1080p

No.64|战栗黑洞.1994.中字.1080p

No.65|哭声.2016.中字.1080p

No.66|第六感.1999.中字.1080p

No.67|凶兆.1976.中字

No.69|录影带谋杀案.1983.中字.1080p

No.70|活死人归来1.重制版1985.中字.1080p

No.71|鬼玩人3.1992.DC.中字.1080p

No.72|宠物坟场.中字.1989.1080p

No.73|异世浮生.2019.中字.1080p

No.74|坠入地狱.2009.中字.1080p

No.75|小精灵.1984.中字.1080p

No.76|诺斯费拉图.1922.中字.1080p

No.77|血腥死亡营1.1983.中字.1080p

No.78|准备好了没.2019.中字.1080p

No.79|群鸟.1963.中字.1080p

No.80|鬼娃回魂.1988.中字.720p

No.81|阴风阵阵.2018.中字.1080p

No.82|地下墓穴.2014.中字.1080p

No.83|鬼妈妈.2009.中字.1080p

No.84|曼蒂.2018.中字.1080p

No.85|午夜凶铃.1998.BluRay.中字.1080p

No.86|睡梦医生.2019.导剪版.中字.1080p

No.87|林中怪人.2014.中字.1080p

No.88|橡皮头.1977.重制版.中字.1080p

No.89|吵闹鬼.1982.中字.1080p

No.90|群尸玩过界.未分级版.1992.中字.1080p

No.91|陌生人.2008.中字.1080p

No.92|我们.2019.中字.1080p

No.93|趣味游戏.2007.中字.1080p

No.94|驱魔人3.1990.中字.1080p

No.95|捉鬼小灵精.1987.中字.1080p

No.96|双峰:与火同行.1992.中字.1080p

No.97|科洛弗档案.2008.中字.1080p

No.98|猛鬼街3.1987.中字.1080p

No.99|绿色房间.2015.中字.1080p

 

下载地址:

百度云

提取码:会员付费可见;解压码:

下载

提取码:

「点点赞赏,手留余香」

    还没有人赞赏,快来当第一个赞赏的人吧!
0 条回复 A 作者 M 管理员
    所有的伟大,都源于一个勇敢的开始!
欢迎您,新朋友,感谢参与互动!欢迎您 {{author}},您在本站有{{commentsCount}}条评论